1Selecciona establiment
2Seleccionar dates
3Seleccionar Ocupació
Totes les destinacions
 • None
  Hotel Marsol
 • None
  Aparthotel Costa Encantada
 • None
  Apartaments Condado
 • None
  Apartaments Blau
Tots els Establiment
2/0/0
Allotjament 1
Allotjament 2
Allotjament 3

Descobreix La ruta del tresor perdut

Concurs Tresor Perdut

Guanya un cap de setmana tot inclòs!


Benvinguts, intrèpids aventurers, a l'emocionant Ruta del Tresor Perdut . Prepara't per salpar en una travessia plena de diversió i tresors!

Qui s'alçarà amb el títol del pirata més valent? Seràs tu?
Recorre la Ruta del Tresor Perdut mapa en mà. Un recorregut ple d´aventures, vaixells pirates i un botí perdut que pot ser teu.

Uneix-te a l'aventura a Costa Encantada , visita'ns aquest estiu i participa al sorteig d'un cap de setmana tot inclòs per a tu i 3 intrèpids pirates més.

Per participar recorre la Ruta del Tresor Perdut, comparteix les teves aventures amb almenys 1 imatge en un dels punts de la ruta en un post d'Instagram, Facebook o Tik Tok utilitzant el hashtag #tesorocostaencantada , segueix el nostre compte a Instagram , a Facebook o a Tik Tok , segons on publiquis, i al final de la temporada, tots els valents aventurers que hagin participat a la Ruta del Tresor Perdut tindran l'oportunitat de guanyar una estada gratuïta al nostre hotel amb parc aquàtic temàtic pirata. Més fotos signifiquen més oportunitats de guanyar!

Així que endavant, mariners! Submergeix-te en la diversió, captura els moments més emocionants de la teva aventura a la nostra Ruta del Tresor Perdut i comparteix-los a les xarxes socials. Seràs tu l'afortunat a fer-se amb l'anhelat botí? Que els vents favorables us acompanyin en aquesta emocionant aventura!


Clàusules de participació

BASES LEGALS DE LA PROMOCIÓ

Concurs per guanyar una estada a Aparthotel Costa Encantada sortejada per Marsol Hotels consistent en: Estada de dues nits a Aparthotel Costa Encantada per a 4 persones en Tot Inclòs.

1. LA PROMOCIÓ

El promotor i responsable del fitxer de dades personals del concurs en representació d'Aparthotel Costa Encantada és MONJORA, S.A. (A17115239) domiciliada a Nicolau Font i Maig, 2 · 17310 · Lloret de Mar (Girona).

A efectes de promocionar la seva visibilitat en xarxes socials i la interacció amb la seva audiència, APARTHOTEL COSTA ENCANTADA té previst fer un concurs a través de les seves xarxes socials que es desenvoluparà de conformitat amb les bases següents.

La participació al concurs és gratuïta i podran participar totes les persones físiques que s'hagin allotjat a Aparthotel Costa Encantada des de l'inici de la promoció, (agost de 2023) fins al final de la temporada (novembre 2023) i que no siguin empleats de Marsol Hotels, familiars, representants, agents o tinguin qualsevol tipus de relació amb el desenvolupament del concurs o de les campanyes per difondre-les.

La participació implica l'acceptació total i absoluta de les presents bases i es desqualificarà automàticament les persones amb la intenció de perjudicar o danyar la imatge del concurs o d'Aparthotel Costa Encantada.

Instagram no patrocina, avala, ni administra aquesta promoció, ni hi està associat. L'usuari es desvincula totalment de Instagram i és conscient que està proporcionant la informació a APARTHOTEL COSTA ENCANTADA i no a Instagram. La informació que proporciona s'utilitzarà per gestionar la participació al concurs, comunicar-li el premi i per gestionar l'estada.


2. DATES DEL CONCURS

El concurs s'adreça a totes aquelles persones que s'hagin allotjat a l'Aparthotel Costa Encantada entre la data d'inici de la promoció (agost 2023) i la data de final de la temporada (octubre 2023) que hagin completat el recorregut de la Ruta del tresor perdut i hagin publicat sota les condicions d'aquestes bases al perfil d'Instagram. La participació estarà activa des de les 12:00h del dia 08 d'agost del 2023 fins a les 23:59h del dia 05 de novembre del 2023.

3. DESCRIPCIÓ DEL CONCURS

APARTHOTEL COSTA ENCANTADA implementarà a Instagram.com/costaencantada una aplicació App-Sorteos per sortejar una estada a Aparthotel Costa Encantada. Per participar i entrar al concurs, els usuaris han de seguir/ser seguidors del perfil de APARTHOTEL COSTA ENCANTADA @costaencantada i MARSOL HOTELS @marsolhotels a Instagram, publicar almenys 1 imatge en els punts establerts dins de la Ruta del Tresor perdut i incloure a la publicació el hashtag #tesorocostaencantada. S'accepten diverses participacions per persona, és a dir, una sola persona podrà participar més d'una vegada al concurs publicant diferents fotografies. Els guanyadors s'escolliran a l'atzar a través de l'aplicació App-Sorteos descrita prèviament i en cas de no poder contactar amb el guanyador en un termini de 10 dies des del primer intent de contacte o que aquest renunciï al premi, es seleccionarà un nou guanyador, perdent l'anterior guanyador el dret a reclamar el premi. APARTHOTEL COSTA ENCANTADA es posarà en contacte amb el guanyador a través del perfil d'Instagram per recopilar les dades i establir les dates de l'estada sortejada. A més de posar-nos en contacte directament amb ells a través de les dades facilitades per participar al concurs, el nom del guanyador es comunicarà a través del perfil d'Instagram d'APARTHOTEL COSTA ENCANTADA @costaencantada

S'accepten diverses participacions per persona, és a dir, una sola persona podrà participar més d'una vegada al concurs publicant diferents fotografies. Els guanyadors s'escolliran a l'atzar a través de l'aplicació App-Sorteos descrita prèviament i en cas de no poder contactar amb el guanyador en un termini de 10 dies des del primer intent de contacte o que aquest renunciï al premi, es seleccionarà un nou guanyador, perdent l'anterior guanyador el dret a reclamar el premi.

APARTHOTEL COSTA ENCANTADA es posarà en contacte amb el guanyador a través del perfil d'Instagram per recopilar les dades i establir les dates de l'estada sortejada.

A més de posar-nos en contacte directament amb ells a través de les dades facilitades per participar al concurs, el nom del guanyador es comunicarà a través del perfil d'Instagram d'APARTHOTEL COSTA ENCANTADA.

4. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Per participar al concurs i poder optar al premi, el participant haurà de complir aquests requisits.

 • Haver-se allotjat a Aparthotel Costa Encantada entre la data d'inici de la promoció (agost 2023) i la data de final de temporada (octubre 2023)
 • Participar en el concurs mitjançant un perfil d'Instagram real i actiu, sense anomalies i que no es pugui considerar susceptible d'haver-se creat amb l'única intenció de participar a la promoció. Per tant, només seran vàlids els perfils amb les característiques següents:
   • L'usuari ha de tenir una foto de perfil
   • El perfil no ha de ser privat
   • L'organitzador es reserva el dret de desqualificar perfils concursants. Es prestarà especial atenció a les activitats fraudulentes i s'exclouran o desqualificaran aquells perfils en què s'observin comportaments aparentment abusius i malintencionats.
   • Davant de qualsevol indici d'identitat mancada o d'ús fraudulent del perfil, l'organitzador es reserva el dret de desqualificar immediatament el participant, de manera unilateral i sense necessitat de notificació o justificació al participant.
 • Ser seguidor dels perfils d'Instagram @marsolhotels i @costaencantada
 • Fer una publicació en format post als Punts marcats de la Ruta del Tresor perdut.
 • Incloure a la publicació el hashtag o etiqueta #tesorocostaencantada
 • Etiquetar els perfils de @marsolhotels i @costaencantada

5. MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Es farà un concurs a través de l'aplicació App-Sorteos. Per participar al concurs, l'usuari haurà de complir amb totes les condicions de participació especificades al punt anterior. Els guanyadors es decidiran mitjançant l'aplicació App-Sorteos, és a dir, de forma aleatòria ia l'atzar entre tots els participants que reuneixin els requisits.

Una persona de l'equip d'APARTHOTEL COSTA ENCANTADA es posarà en contacte per Instagram amb els guanyadors en un període no superior a 10 dies hàbils després de ser-li assignat el premi, per enviar les vostres dades per procedir al lliurament del premi.

6. PREMI

El premi ofert per APARTHOTEL COSTA ENCANTADA consisteix en una estada per a 4 persones durant dues nits en servei tot inclòs per a la temporada 2024, sota disponibilitat.

7. NOTIFICACIÓ ALS GUANYADORS

Coneguda la identitat dels guanyadors, APARTHOTEL COSTA ENCANTADA publicarà els noms dels guanyadors al perfil d'APARTHOTEL COSTA ENCANTADA. Mitjançant l'acceptació d'aquestes bases, els participants donen el seu consentiment perquè APARTHOTEL COSTA ENCANTADA publiqui el nom (o identitat d'Instagram) a Instagram.

8. CESSIÓ DE DRETS D'IMATGE I/O PROPIETAT INTEL·LECTUAL DEL GUANYADOR

El guanyador accepta que el vostre nom d'usuari i foto de perfil públic d'Instagram es publiqui en perfils i altres llocs web de l'organització per comunicar el guanyador de la promoció.

L'equip d'APARTHOTEL COSTA ENCANTADA es posarà en contacte amb el guanyador en un període no superior a 10 dies hàbils a través del perfil d'Instagram, als efectes de notificar formalment la consecució del Premi (d'ara endavant, la "Notificació al Guanyador") i acordar-ne la data de satisfacció. En aquest sentit, APARTHOTEL COSTA ENCANTADA es reserva el dret a sol·licitar al guanyador que li proporcioni totes les dades personals que siguin raonablement necessàries per fer la satisfacció del premi. La negativa per part del guanyador a proporcionar aquestes dades personals, si això impossibilita de manera objectiva la posada a disposició del guanyador del premi atorgat, implicarà la pèrdua del dret al premi per part del guanyador, amb els efectes que es descriuen a continuació:

Transcorreguts 10 dies naturals des de la primera notificació per part d'APARTHOTEL COSTA ENCANTADA als guanyadors sense que APARTHOTEL COSTA ENCANTADA obtingui cap resposta a aquesta per part dels guanyadors, o bé si els guanyadors es neguessin a facilitar alguna de les dades personals sol·licitades ( segons el que disposa el paràgraf anterior) els guanyadors perdran el dret a obtenir el premi.

Igualment, no tindrà dret a rebre el premi aquell guanyador que no compleixi els requisits delegibilitat estipulats en aquestes bases.

La veracitat de totes les dades facilitades pel participant és condició indispensable per poder accedir als premis atorgats a la promoció. APARTHOTEL COSTA ENCANTADA no es responsabilitza de la correcta satisfacció del premi en cas que les dades facilitades siguin errònies o incompletes. Qualsevol canvi en les dades del participant s'ha de notificar a APARTHOTEL COSTA ENCANTADA el més aviat possible a efectes de fer possible la correcta satisfacció del premi.

9. MODIFICACIONS

APARTHOTEL COSTA ENCANTADA es reserva el dret a suspendre o variar la promoció en qualsevol moment, així com a modificar aquestes bases durant el desenvolupament de la mateixa.

La suspensió, variació o modificació de la promoció es comunicarà mitjançant un avís a la pròpia pàgina d'APARTHOTEL COSTA ENCANTADA de Facebook i s'informaran també al perfil d'Instagram @costaencantada. Aquestes suspensions, variacions o modificacions no donaran dret en cap cas a reclamació per part dels actuals o potencials participants a la promoció.

10. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

La informació facilitada pels participants serà inclosa en un fitxer titularitat de APARTHOTEL COSTA ENCANTADA. Aquesta informació serà tractada dacord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Finalitat del tractament de les dades personals:

La recollida i tractament de les dades personals té les finalitats següents:

 • Gestionar la promoció proposada a les presents bases.
 • El lliurament i l'acceptació del premi per part dels participants guanyadors.

Les dades personals que se sol·licitaran al guanyador i tractats són:

 • les dades necessàries per al lliurament del premi: nom/cognoms/adreça/codi postal/ciutat/email.

Responsable del tractament: MONJORA, SA, correu electrònic: info@marsolhotels.com


Retenció de les dades: El responsable del tractament només conservarà les dades quan calgui dur a terme accions de seguiment de l'acte, tenint en compte la finalitat del tractament de les dades personals.

Dades de contacte:

DRETS: Teniu dret a sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, i/o portabilitat de les vostres dades i l'oposició i/o limitació del vostre tractament, mitjançant un escrit a l'adreça del responsable oa info@marsolhotels.com indicant el tractament concret i el dret que vol exercitar. En cas de divergències, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades ( www.agpd.es ).


11. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITATS

APARTHOTEL COSTA ENCANTADA queda eximida de qualsevol responsabilitat en cas d'existir algun error en les dades facilitades pel mateix participant guanyador del premi que n'impedís la identificació o satisfacció.